guideubon

 

Y2 จัดประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษารวมกว่า 30,000 บาท

Y2-ประกวดวาดภาพ-02.jpg

ศูนย์การค้า Y Square Food Mall จัดประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ชิงทุนการศึกษา 30,000.- บาท 

ประเภทระดับการแข่งขัน
1. ประเภทสีไม้ กลุ่มที่ 1 ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
2. ประเภทสีชอล์ค กลุ่มที่ 2 ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
3. ประเภทสีโปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
4. ประเภทสีน้ำ กลุ่มที่ 4 ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ระยะเวลาการรับสมัคร
1. รับสมัครผู้สนใจประกวดวาดภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค 64
ปีดรับสมัครเวลา 12.00 น. ของวันที่ 9 มี.ค. 64
2. สรุปจำนวนผู้สนใจประกวดวาดภาพในวันที่ 9 มี.ค. 64 เวลา 17.00 น.

กำหนดประเภทและวันเวลาของการแข่งขัน

1. ประเภทสีไม้ กลุ่มที่ 1 ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
แข่งขันวันเสาร์ที่ 13 มี.ค. 64 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดวาดภาพ เวลา 17.00 น.

2. ประเภทสีชอล์ค กลุ่มที่ 2 ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แข่งขันวันอาทิตย์ที่ 14 มี.ค. 64 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดวาดภาพ เวลา 17.00 น.

3. ประเภทสีโปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
แข่งขันวันเสาร์ที่ 20 มี.ค. 64 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดวาดภาพ เวลา 17.00 น.

4. ประเภทสีน้ำ กลุ่มที่ 4 ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
แข่งขันวันอาทิตย์ที่ 21 มี.ค. 64 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดวาดภาพ เวลา 17.00 น.

Y2-ประกวดวาดภาพ-03.jpg

รางวัลทุนการศึกษาสำหรับการประกวดวาดภาพ

1. ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประเภทสีไม้
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 1,500 บาท
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท
รางวัลชมเซย 3 รางวัล ทุนการศึกษา 500 บาท

2. ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภทสีซอล์ค
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 1,500 บาท
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ทุนการศึกษา 500 บาท

3. ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประเภทสีโปสเตอร์
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 2,500 บาท
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ทุนการศึกษา 1,500 บาท
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท

4. ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประเภทสีน้ำ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 2,500 บาท
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ทุนการศึกษา 1,500 บาท
รางวัลชมเซย 3 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท