guideubon

 

เชิญร่วมกิจกรรมวันอนามัยโลก "ซึมเศร้า...เราคุยกันได้" 7 เม.ย.60

วันอนามัยโลก-โรคซึมเศร้า-เราคุยกันได้-01.jpg

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดการประชุมเสวนาเนื่องในวันอนามัยโลก World Health Day 2017 เรื่อง "ซึมเศร้า...เราคุยกันได้" เพื่อรณรงค์ความรู้ด้านโรคซึมเศร้า สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ แก่ประชาชนทั่วไป ในวันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ชั้น G ห้างซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาเรื่องโรคซึมเศร้าโดยจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค กิจกรรมความรู้โรคซึมเศร้า การประเมินเสี่ยงโรคซึมเศร้า ประเมินความสุข ความเครียด การแจกเอกสารความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า ของที่ระลึก

ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พลาดแล้ว...จะเสียดาย