guideubon

 

วันต้อหินโลก รพ.อุบลรักษ์ ตรวจคัดกรองต้อหิน ฟรี!! 10 มี.ค.นี้

World-Glaucoma-Week-2023-01.jpg

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันต้อหินโลก WORLD GLAUCOMA DAY บริการตรวจคัดกรองต้อหิน ฟรี วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน

วัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัส และถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดย แพทย์หญิงประภาพรรณ ปิตุจาตุรนต์ จักษุแพทย์เฉพาะทางต้อหิน

เงื่อนไขรับการตรวจฟรี

- อายุ 40 ปี ขึ้นไป
- บุคคลในครอบครัวเป็นต้อหิน
- เบาหวาน
- ความดันโลหิตสูง
- สายตาสั้นหรือยาว
- ได้รับอุบัติเหตุบริเวณดวงตา

ลงทะเบียนจองคิว
ตรวจคัดกรองผ่าน QR CODE

World-Glaucoma-Week-2023-03.jpg

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกจักษุ
โทร. 045-429100 ต่อ 2241 , 2242

World-Glaucoma-Week-2023-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511