guideubon

 

เชิญร่วมงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561

วันผู้บริจาคโลหิตโลก-อุบล-02.jpg

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญร่วมงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 (World Blood Donor Day 2018) ภายใต้สโลแกน "Be there for someone else.Give blood.Share life - ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต" วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. พบกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ

- บริจาคโลหิต A  B  O  AB
- กิจกรรมร่วมนิยาม  "ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต" บนกำแพงแห่งมนุษยธรรม
- ถ่ายภาพแสดงสัญลักษณ์มือรูปหัวใจ แทนการให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
- บูธเกมสนุกชิงรางวัล 
- การจัดเลี้ยงอาหาร  เพื่อแสดงความขอบคุณผู้บริจาคโลหิต
- รับเสื้อยืด  วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 เป็นที่ระลึก เพื่อแทนคำขอบคุณผู้บริจาคโลหิต

ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จ.อุบลราชธานี สภากาชาดไทย ถนนเส้นหน้าวัดสุปัฏ หลังวิทยาลัยอาชีวะศึกษา สอบถามโทร. 045-244628, 085-1116203