guideubon

 

โครงการ workshop สัญจร ขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์ อบรมฟรี!!

โลจิสติกส์.jpg

ถ้าคุณ เป็นผู้ประกอบการที่มองหาช่องทางลดต้นทุนค่าขนส่ง งานนี้เหมาะกับคุณ โครงการ workshop สัญจร ขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ที่กำลังประสบปัญหาด้านภาคขนส่ง หรือโลจิสติกส์ที่บานปลาย มางานนี้คุณจะทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการงบ เพื่อลดค่าขนส่งสินค้าได้อย่างมีระบบ ลดค่าใช้จ่ายที่บานปลาย ให้จำกัดในวงแคบ เพื่อภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ sme และประชาชนที่สนใจ

อบรมฟรี วันที่ 24-25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมผาแต้มชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 7 ถนนคลังอาวุธ  ฟรีตลอดงาน มีอาหารรับประทานทั้งเบรคและอาหารเที่ยงตลอด 2 วัน

สำรองที่นั่งด่วนที่สุด โทร 085-0288070 ติดต่อคุณมด