guideubon

 

กำหนดการ งานอาจาริยบูชารำลึก พระโพธิญาณเถร ประจำปี 2560

อาจาริยบูชารำลึก-พระโพธิญาณเถร-วัดหนองป่าพง-01.jpg

ท่านที่ประสงค์จะไปร่วมงานปฏิบัติธรรมประจำปี เป็นอาจาริยบูชารำลึก พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง ประจำปี 2560 กำหนดการวันที่ 12 -17 มกราคม 2560 ไม่ว่าจะไปร่วมปฏิบัติธรรม หรือไปออกโรงทาน ควรศึกษาระเบียบของทางวัด ดังนี้

อาจาริยบูชารำลึก-พระโพธิญาณเถร-วัดหนองป่าพง-02.jpg

วัดหนองป่าพง กำหนดให้มีการปฏิบัติธรรม ถือศีลแปด เป็นอาจาริยบูชารำลึก พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม โดยมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จากวัดสาขาต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ มาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนมาก และจะมีพระอาจารย์จากวัดต่างๆ เมตตามาแสดงธรรมเทศนานับร้อยรูป โดยเฉพาะในวันที่ 16 มกราคม อันเป็นวันมรณภาพของหลวงพ่อชา จะถือเนสัชชิก จะมีพระอาจารย์จากวัดต่างๆ เวียนกันมาแสดงธรรมให้ฟังตลอดคืน ก่อนจะแยกย้ายในวันที่ 17 มกราคม

อาจาริยบูชารำลึก-พระโพธิญาณเถร-วัดหนองป่าพง-03.jpg

กรุณาเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นมาเอง คือ กลดหรือเต็นท์ (พระภิกษุสามเณรควรต้องเป็นกลดเท่านั้น เป็นไปได้ให้ใช้จีวรสีแก่นหรือสีบวร เพื่อความกลมกลืนกับพระสายหนองป่าพง ที่ย้อมจีวรด้วยแก่นขนุน) ไฟฉาย หมอน ผ้าห่ม (อากาศค่อนข้างหนาวเตรียมเสื้อกันหนาวด้วยก็ดี) ผ้าปูนั่ง เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ขวดน้ำประจำตัว ภาชนะใส่อาหาร ช้อน ฯลฯ เตรียมชุดขาวมาเปลี่ยนด้วย และควรเตรียมมาพอกับจำนวนวันที่อยู่ เพื่อไม่ต้องยุ่งยากในการหาซักผ้า ตากผ้า และผู้เป็นโรคประจำตัวควรติดยามาด้วย งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว

อาจาริยบูชารำลึก-พระโพธิญาณเถร-วัดหนองป่าพง-04.jpg

ระเบียบปฏิบัติของผู้ที่จะร่วมงาน

- ในระหว่างเข้าร่วมปฏิบัติธรรม งดสูบบุหรี่
- ห้ามซื้อขายภายในบริเวณเขตวัด
- ห้ามเรี่ยไรเงินภายในบริเวณเขตวัด หากประสงค์จะบริจาค ขอเชิญที่โรงครัวกลาง
- หน่วยงานที่จะจัดทำโรงทานให้ลงทะเบียนที่จุดประสานงานหน้าพิพิธภัณฑ์
- หน่วยงานที่จะจัดทำโรงทานควรจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์มาเอง
- โรงทานหยุดปรุงอาหารตั้งแต่เวลา 18.00 น. และบริการแจกทานจนเสร็จห้ามเกิน 19.00 น
- โรงทานทุกโรงทานติดแผ่นป้ายชื่อโรงทานรวมทั้งวัดสาขาขนาดไม่เกิน 1x2 เมตร
- โรงทานเมื่อแจกทานเสร็จแล้ว ควรรักษาความสะอาดภายในโรงทานให้เรียบร้อย และเก็บขยะออกไป ภายนอกวัดด้วย
- งดใช้โฟมใส่อาหารแจกทาน ควรใช้ใบตองหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้

อาจาริยบูชารำลึก-พระโพธิญาณเถร-วัดหนองป่าพง-06.jpg

- ผู้เข้าปฏิบัติธรรมให้ลงทะเบียนที่กองอำนวยการหลังพิพิธภัณฑ์
- แม่ชีที่มาปฏิบัติธรรมให้ไปลงทะเบียนที่สำนักชีเท่านั้น
- อุบาสก (ผู้ชาย) สวมกางเกงขายาวสีขาวและเสื้อสีขาว อุบาสิกา (ผู้หญิง) สวมเสื้อสีขาวและผ้าถุงสีขาวหรือดำ
- ผู้มาปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารเช้าหลังเวลา 06.30 น. และควรงดรับอาหารหลังเวลา 12.00 น.

อาจาริยบูชารำลึก-พระโพธิญาณเถร-วัดหนองป่าพง-05.jpg

- งานอาจริยบูชา ไม่อนุญาตให้จองพื้นที่ก่อนวันงาน มติที่ประชุมใหญ่คณะสงฆ์วัดหนองป่าพงและสาขา 16/6/2559

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511