guideubon

 

เชิญตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน และดัชนีมวลกาย ฟรี!

สมศักดิ์เภสัช-ครวจฟรี-01.jpg

ปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคเบาหวานสูงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากพันธุกรรมแล้ว พฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบเสี่ยงๆ คือ สาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยเป็นเบาหวานโดยไม่รู้ตัวจึงไม่ได้รับการรักษาและควบคุมอาการอย่างถูกต้อง บางรายกว่าจะรู้ตัวก็อาจอาการหนักแล้ว หรือมีภาวะแทรกซ้อน ดังนั้น บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นเบาหวาน ควรได้รับการตรวจ คัดกรองโรค เพื่อให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็ว

สมศักดิ์เภสัช-ครวจฟรี-02.jpg

ขอเชิญประชาชนทั่วไป ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน และดัชนีมวลกายฟรี! วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 – วันอังคารที่ 1 กันยายน เวลา 08.00 - 10.00 น. (เว้นวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563) ที่ร้านยาสมศักดิ์เภสัช อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อควรปฏิบัติก่อนรับการตรวจ

- ผู้รับการตรวจต้องนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนตรวจ
- ผู้รับการตรวจต้องงดน้ำ และอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง หรือหลังอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนตรวจ
- ขอให้ผู้รับการตรวจนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย

ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน

ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง

ดูรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่เพจ : Warin Medical

สมศักดิ์เภสัช-ครวจฟรี-04.jpg

ที่ตั้งร้านยา : สมศักดิ์เภสัช 54/2-3 ถนน กันทรลักษ์ ตำบล วารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 โทร 045-321635, 095-6218085
https://goo.gl/maps/mY4rfzJ4CCnCCSEC8

สมศักดิ์เภสัช-ครวจฟรี-05.jpg

สมศักดิ์เภสัช-ครวจฟรี-06.jpg

สมศักดิ์เภสัช-ครวจฟรี-07.jpg