guideubon

 

4 กลุ่มเสียง Walkin ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ฟรี!! ที่ ว.พยาบาลฯ

walkin-วัคซีนเชิงรุก-ซิโนฟาร์ม-01.jpg

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เชิญชวน 4 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่
- พระ/แม่ชี
- ผู้มีอายุ 70 ปีขึ้นไป
- หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์> 3 เดือน) และ
- ผู้พิการ

เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 "ซิโนฟาร์ม" ฟรี !! เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนมาลงทะเบียน ณ จุดให้บริการ (Walkin) จำนวนจำกัด วันละ 300 คน

กำหนดให้บริการ วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2564 เวลา 12.30 - 14.30 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถาม ทุกวัน เวลา 08.30 - 15.30 น.

กลุ่มงานสุขศึกษา 
082-3628408
095-3740850 

งานประชาสัมพันธ์
082-9742520
045-319288