guideubon

 

ทุกวันศุกร์ตลอดเดือนกุมภาฯ รับวัคซีนโควิดได้ที่ เซ็นทรัลอุบล

walkin-ฉีดวัคซีน-central-ubon-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และเซ็นทรัลอุบลฯ จัดตั้งหน่วยบริการความร่วมมือฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ขอเชิญประชาชนเข้ารับวัคซีนป้องกัน Covid-19 เข็มที่ 1,2 และ 3 Pfizer หรือ AstraZeneca (จำนวนจำกัด 500 สิทธิ์ / วัน) ทุกวันศุกร์ตลอดเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 - 15.30 น. บริเวณ ชั้น 3 ข้างร้านตำมั่ว
- รอบที่ 1 : 4 ก.พ. 2565
- รอบที่ 2 : 11 ก.พ. 2565
- รอบที่ 3 : 18 ก.พ. 2565
- รอบที่ 4 : 25 ก.พ. 2565

สามารถ Walk in รับบัตรคิวได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 ม.ค. 65 ที่เคานเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เซ็นทรัลอุบลราชธานี

เอกสารที่ต้องเตรียมมา
สำหรับผู้ที่รับเข็มที่ 1
- สำเนาบัตรประชาชน
- ปากกา
สำหรับผู้ที่รับเข็มที่ 2 และ 3
เอกสารที่ต้องเตรียมมา
- สำเนาบัตรประชาชน
- หลักฐานการฉีดวัคซีน
- ปากกา