guideubon

 

รพ.ค่ายฯ รับ walkin ฉีดวัคซีนให้ประชาชน 18+ วันนี้ถึง 15 ต.ค.64

walkin-โรงพยาบาลค่าย-15ตค-01.jpg

ท่านที่มีคิวนัดหมายฉีดวัคซีน COVID-19 เข็ม 2 วันที่ 6-8 ต.ค. 64 ไว้กับทาง รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ให้มารับบริการตามวันเวลานัดหมาย

สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป รับวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า รับบริการได้เลยวันนี้-15 ตุลาคม 2564 เวลาให้บริการ 08.30-14.00 น. ณ สโมสรนายทหาร ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ใช้ประตูทางเข้า ประตูแสร์ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (ประตูถัดจาก รพ.ค่ายฯ)

อย่าลืม!! นำบัตรประชาชนมาด้วย

กรุณา นำปากกาและน้ำดื่มติดตัวมาด้วย

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511