guideubon

 

คนอุบลฯ อยากได้วัคซีนสูตรไหน Walk in ได้เลย!!!

เลือกสูตรวัคซีนป้องกันโควิด-อุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์ให้ชาวอุบลฯ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ขอเชิญประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไป รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี

อยากได้สูตรไหน อุบลราชธานีจัดให้!!! Walk in ได้เลย!!!

ติดต่อโรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอของท่าน ตามภูมิลำเนา (โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) /ศูนย์บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่อำเภอ

กรณี Moderna บริการระหว่างวันที่ 1 - 15 ธ.ค.64
Pfizer เข็ม 1 บริการระหว่างวันที่ 1 - 5 ธ.ค.64

เลือกสูตรวัคซีนป้องกันโควิด-อุบล-02.jpg