guideubon

 

Walk in Pfizer ทุกเข็ม 19 ก.พ.65 วันเดียวเท่านั้น รับ 1,000 คิว

pfizer1000-01.jpg

ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เปิดบริการ Walk in Pfizer ทุกเข็ม เสาร์ที่ 19 กุมภาผันธ์ 2565 วันเดียวเท่านั้น (จำกัดจำนวน 1000 คิว)

เปิดรับบัตรคิวเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ คลินิกพิเศษโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ศูนย์การค้าอุบลสนควร์ (บริเวณโดมเสาเฉลียง ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี)

เงื่อนไข

เข็ม 1 อายุ 12 ปีขึ้นไป

เข็ม 2 ห่างเข็ม 1 ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์

เข็ม 3 หรือ เข็ม 4 ห่างจากเข็มล่าสุด ตามเงื่อนไข ดังนี้
เข็ม 3 ห่าง Sinovac หรือ Sinopharm เข็มล่าสุด มากกว่า 1 เดือน
เข็ม 3 ห่าง Astra ล่าสุดมากกว่า 3 เดือน
เข็ม 3 สูตร Pfizer+Pfizer หรือ Aztra+Pfizer มากกว่า 6 เดือน

เข็ม 4 จากสูตร Sinovac+Sinovac+Pfizer หรือ Astra มากกว่า 3 เดือน

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511