guideubon

 

walk in ฉีดวัคซีน Moderna เข็มกระตุ้น วัดสุดท้าย 29 เม.ย.65

moderna-วันสุดท้าย-01.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เปิดบริการฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา"  สำหรับกระตุ้นเข็ม 3 หรือ เข็ม 4 WALK IN วันที่ 29 เมษายน 2565 เป็นวันสุดท้าย ตั้งแต่เวลา 08.00 -14.00 น.  ณ ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER)

เงื่อนไขการฉีดวัคซีน
ให้ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนนำบัตรประจำตัวประชาชน และปากกามาพร้อมด้วย

1. ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ต้องมีระยะห่างระหว่างเข็ม 2 เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป
2. ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 4 ต้องมีระยะห่างระหว่างเข็ม 3 เป็นเวลา 4 เดือนขึ้นไป
3. ผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด-19 ต้องหายจากติดเชื้อเป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511