guideubon

 

walk in ฉีดวัคซีน Moderna เข็มกระตุ้น ฟรี! 26-28 เม.ย.65

walkin-โมเดอร์นา-26-28เมย65-02.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เปิด Walk in ฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" สำหรับกระตุ้นเข็ม 3 หรือ เข็ม 4 วันที่ 26 - 28 เมษายน 2565 เวลา 08.00-14.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER)

เงื่อนไขการฉีดวัดซีน
1. ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซึนกระตุ้นเข็ม 3 ต้องมีระยะห่างระหว่างเข็ม 2 เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป
2. ผู้ที่ต้องการฉีดวัคนกระตุ้นเข็ม 4 ต้องมีระยะห่างระหว่างเข็ม 3 เป็นเวลา 4 เดือนขึ้นไป 
3. ผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด-19 ต้องหายจากติดเชื้อเป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป

**ให้ผู้เข้ารับการฉีดวัดชันนำบัตรประจำตัวประชาชน และปากกามาพร้อมด้วย