guideubon

 

รพ.สรรพสิทธิ์ เพิ่มจุด walk in กระตุ้นเข็ม 3 นักเรียน 12-17 ปี

เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม-01.jpg

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ประกาศเพิ่มจุด walk in กระตุ้นเข็ม 3 นักเรียนอายุ 12-17 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ที่ศูนย์แสดงสินค้า OTOP ในวันที่ 3-6 พ.ค เวลา 9.00-15.00 น.

วัคซีนไฟเซอร์ เลือกได้ทั้งขนาดเต็ม หรือครึ่งโดส
เข็ม 3 ห่างเข็ม 2 อย่างน้อย 4 เดือน หรือหลังติดโควิดแล้วเกิน 3 เดือน

สำหรับกลุ่มอื่น สามารถเข้ารับบริการได้ที่บริเวณเสาเฉลียง ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ ทุกวันพุธ-พฤหัสฯ-ศ ุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)