guideubon

 

บริการฉีดวัคซีนโควิด Walk in 200 คนต่อวัน 10 คนขึ้นไป ฉีดถึงบ้าน

walkin-พระศรีมหาโพธิ์-อุบล-01.jpg

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เปิดให้ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีชึ้นไป "Walk In" มารับฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่ 1 ซิโนแวค ได้ในวันที่ 5 และ 8-12 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศาลานิโรคาพาธ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ให้บริการจำนวน 200 คนต่อวัน

พิเศษ!! 10 คนขึ้นไป บริการฉีดวัคซีนที่บ้าน
ท่านสามารถนัดวันฉีดได้เอง
โทรแจ้งที่หมายเลข 045-352500 ต่อ 61779

มารับบริการโปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านมาด้วยนะครับ