guideubon

 

Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 16-21 ต.ค.64 ศูนย์ OTOP อุบลฯ

walkin-สรรพสิทธิ์-16-21.jpg

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบ walk in ณ ศูนย์ OTOP (บริเวณหอนาฬิกา) 

- วัคซีนเข็มแรก ซิโนแวค
- วัคซีนเข็มสอง แอสตร้าเซเน

ผู้ที่มีความประสงค์รับการฉีดวัดซีนโควิด-19 สามารถเข้ารับบริการแบบ walk in ได้ในวันที่ 16 - 21 ตุลาคม 2564 ***เว้นวันหยุดราชการ*** ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.30 น. ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP Center

นำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

สอบถาม 08.30-15.30 น.
กลุ่มงานสุขศึกษา
082-3628408, 095-3740850
งานประชาสัมพันธ์
082-9742520, 045-319288

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511