guideubon

 

Walk -in ฉีดวัคซีนถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึก 13 ต.ค.64

walkin-วารินวิชาชาติ-02.jpg

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เชิญชวนพี่น้องประชาชน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 โดยยื่นบัตรประชาชนที่จุดฉีด วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-1400 น. เท่านั้น

Walk -in ฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี