guideubon

 

วันน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า Walk in ฉีดวัคซีนโควิดที่ ศูนย์อนามัยที่ 10

Walkin-วันสมเด็จย่า-01.jpg

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ขอเชิญร่วมงาน "วันน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า' ให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 1 sinovac (walk in) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-11.00 น. ณ ศูนย์บริการฉีดวัดซีน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

โปรดนำบัตรประชาชนตัวจริงแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการ