guideubon

 

Vote for นารีนุกูล ให้ได้รางวัลในงาน Thailand New Gen Inventors 2023

vote-for-นารีนุกูล-01.jpg

เชิญชวนทุกท่านร่วมโหวตผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors เพื่อคว้ารางวัล Popular Vote 2023 ของนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี

กดลิงก์ด้านล่างนี้
https://i-newgen.moserv.co.th/highschool
ค้นหารหัสผลงาน : AD0024
ระบบเตือนภัยน้ำท่วม
โรงเรียนนารีนุกูล
เลือกผลงาน และกดส่งผลโหวตได้เลย

สำหรับทีมนักประดิษฐ์โรงเรียนนารีนุกูล ประกอบด้วย นายสุทธิกานต์ แจ้งจรัส, นายณัฐภูมินทร์ ภูวพันธ์กูล และนายอาทิตย์ เกาะสมบัติ โดยมี อาจารย์ราวี รอบโลก และอาจาร์ปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ เป็นที่ปรึกษา ซึ่งให้ข้อมูลกับไกด์อุบล ถึงการประดิษฐ์ระบบเตือนภัยน้ำท่วมนี้ว่า ช่วงมรสุมเกิดน้ำไหลหลาก ถ้ามีการเตือนภัยที่ทันเหตุการณ์จะช่วยให้ชาวบ้านป้องกันสิ่งของได้ทัน

vote-for-นารีนุกูล-05.jpg

ทีมข่าวไกด์อุบลสอบถามถึงขั้นตอนการทำงานของระบบเตือนภัยน้ำท่วม ได้ความว่า เครื่องจะวัดระดับน้ำตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยที่เรามีตัวอัลตร้าโซนิควัดระดับน้ำ เมื่อระดับน้ำเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะแสดงค่าไปยังเว็บไซต์ และแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชั่นไลน์

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2023” (I-New Gen Award 2023) จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นนักวิจัยและนวัตกรในอนาคต ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจะนำไปสู่ช่องทางในการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศในอนาคตต่อไป

ดร.วิภารัตน์  ดี อ่อง  ผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. จัดการประกวด I-New Gen Award 2023 โดยมี นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มาโชว์และนำเสนอสู่สาธารณชน มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญทางด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรม เป็นผู้พิจารณาตัดสิน เพื่อเป็นเวทีนำไปสู่การแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับ มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษา แบ่งการประกวดออกเป็น 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ การเกษตร อาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงาน และ การท่องเที่ยว

โดยในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 ได้จัดให้เยาชน นำผลงานมา Pitching Stage ให้คณะกรรมการ ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะบนเวทีในเวลาที่กำหนด จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ไว้ในโซน I-New Gen Award 2023 มีคณะกรรมการฯ เดินตรวจผลงานให้คะแนนทุกวัน (ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 17.00 น.) ผู้สนใจทั่วไปสามารถเยี่ยมชมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของเยาชนคนรุ่นใหม่ได้ และประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

vote-for-นารีนุกูล-02.jpg

vote-for-นารีนุกูล-03.jpg

vote-for-นารีนุกูล-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511