guideubon

 

สุขภาพเพศชาย ไม่ใช่เรื่องไกลตัว รักพ่อ พาพ่อมาตรวจ 28 ก.ค.64

สุขภาพเพศชาย-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม "สุขภาพเพศชาย ไม่ใช่เรื่องไกลตัว" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 สืบสาน ต่อยอด รักพ่อ ทำดีเพื่อพ่อ พาพ่อมาตรวจ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี (ชั้น 3)

เชิญผู้ร่วมสนใจฟังการให้ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทีมศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ ทาง facebook page : Urologist Ubon

ชายวัยทอง
10.35-10.50 น. โดย นพ.เอกรินทร์ ปาละโค รพ.วารินชำราบ

หย่อนสมรรถภาพทางเพศ
10.50-11.05 น. โดย นพ.โคมทอง ปิตุจาตุรนต์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์

กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
11.05 - 1120 น. โดย นพ.อดิคุณ พันธ์กัน รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

ปัสสาวะบ่อยช่วงกลางคืน 
11.20-11.35 น. โดย นพ.ตรี หาญประเสริฐพงษ์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 

ต่อมลูกหมากโต
11.35-11.55 น้ำ. โดย นพ.สหชาติ อธิโซตสกุล รพ.สรรพสิทธิประสงค์

มะเร็งต่อมลูกหมาก
11.55-12.20 น. โดย นพ.วัฒชัย อึ้งเจริญวัฒนา รพ. สรรพสิทธิประสงค์

นิ่วทางเดินปัสสาวะ
12.20-12.35 น. โดย พญ.นิศาวร ศิริบูรณ์พิพัฒนา รพ.สมเด็จพระยุพราชเดซอุดม

สุขภาพเพศชาย-02.jpg

ฟรี!! สำหรับกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปีขึ้นไป
เพียง 69 สิทธิ์ เท่านั้น
ตรวจเลือดคัดกรอง
- ตรวจฮอร์โมนเพศชาย
- ตรวจค่าต่อมลูกหมาก (PSA : Prostate-Specific Antigen )

ลงทะเบียน
สอบถามรายละเอียด
081- 837-4302

Facebook : Urologist Ubon

สุขภาพเพศชาย-03.jpg