guideubon

 

น้าโย่ง เชิญยิ้ม แหล่ Universal Prevention for COVID-19

Universal-Prevention-for-covid-19.jpg

วันที่ 16 กันยายน 2564 กระทรวงสาธารณะสุข เผยแพร่คลิปประชาสัมพันธ์ น้าโย่ง เชิญยิ้ม แหล่ Universal Prevention for COVID-19 หรือบัญญัติ 10 ประการในการป้องกันโควิด-19 แบบครอบจักรวาล ดังนี้

น้าโย่ง เชิญยิ้ม กล่าวว่า สวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับ ผมน้าโย่งเชิญยิ้มครับ วันนี้น้าโย่งจะมาพูดเรื่อง Universal Prevention for COVID-19 หมายถึง การระมัดระวังป้องกันตัวเองอย่างสูงสุดอยู่ตลอดเวลา ไม่ให้ตัวเองได้ไปรับเชื้อโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ หรือประชาชนคนทั่วไป แม้ว่าเราจะยังไม่พบเชื้อ ไม่พบความเสี่ยงว่าเราเป็นคนติดโควิด-19 แต่ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะ คิดว่าเรามีเชื้อโควิด-19 โดยไม่รู้ตัว และก็ไม่ออกอาการ รวมถึงคนรอบข้างที่เราพบเจอ คนสนิทแค่ไหนก็แล้วแต่ เขาอาจจะเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 แฝงอยู่กันเต็มไปหมด พร้อมที่จะแพร่เชื้อสู่เราได้

เราจึงต้องป้องกันอย่างสุดความสามารถ ไม่ให้ตัวเองไปรับเชื้อโควิด-19 และไม่ไปแพร่เชื้อโควิด-19 ให้กับผู้อื่น มีข้อปฏิบัติตามแนวทางของ Universal Prevention for COVID-19  ดังนี้ครับ น้าโย่งจะเล่าให้ฟัง

สำหรับ Universal Prevention for COVID-19 หรือ การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น
2. เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ในทุกสถานที่
3. สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน

4. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หรือหลังจากไอจาม หรือหลังสัมผัสวัตถุ/สิ่งของ ที่ใช้ร่วมกัน ต้องคิดว่าทุกสิ่งอย่างมีคนอื่นที่ติดเชื้อสัมผัส / อาจสัมผัสมาแล้ว ทั้งนั้น
5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 60 ปีและเป็นผู้มีโรคเรื้อรัง ให้เลี่ยงการออกนอกบ้านเว้นแต่จำเป็น ให้ออกนอกบ้านน้อยที่สุดและใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด

7. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ
8. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
9. เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ๆ ควรทานอาหารแยกสำรับ แยกกันทานเดี่ยว แม้เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน หรือหากทานอาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
10. หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจมีการติดเชื้อ ไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยง หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย Antigen test kit (ATK) บ่อย ๆ เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือให้ไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

Universal-Prevention-for-covid-19-01.jpg