guideubon

 

วิทยาลัยบรมราชชนนี จัดงาน OPEN HOUSE แนะนำหลักสูตรพยาบาล

UNC-OPEN-HOUSE-UBON-01.jpg

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จัดโครงการ Open House เพื่อแนะนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในการเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครสอบเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ในวันที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรียน 11 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น

- พบและสัมผัส LAB อาจารย์ใหญ่
- การช่วยฟืนคืนชีพ
- การทำคลอด
- การเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์
- กิจกรรมทางทักษะวิชาชีพ

การต้องการเป็นนักเรียนพยาบาล ที่มีทุนรัฐบาลสนับสนุน จบแล้วมีงานทำทันที พบกันได้ที่งาน UNC. OPEN HOUSE #2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.094-3565465 และ 088-9128684

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511