guideubon

 

เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิดผ่าน อุบลพร้อม

ubon-prompt-อุบลพร้อม-01.jpg

ตามที่ได้มีการชะลอการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" ขณะนี้ จังหวัดอุบลราชธานีจัดทำระบบแอปพลิเคชันในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับชาวอุบลฯ ภายใต้ชื่อ "อุบลพร้อม" ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้ชาวอุบลฯ ทุกกลุ่ม สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ตรวจสอบวัน เวลา สถานที่ฉีด และเลื่อนการนัดฉีดได้

เชิญชวนประชาชนทุกกลุ่มวัย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ถึงอายุไม่เกิน 59 ปี จำนวนกว่า 8 แสนราย ในจังหวัดอุบลราชธานี ลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด ผ่าน LINE OA "อุบลพร้อม" เริ่ม 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ส่วนแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" จะทำหน้าที่ในการติดตามการฉีดวัคซีนโควิด-19 และผลข้างเคียง รวมทั้งออกใบรับรองการฉีดวัคซีน

ubon-prompt-อุบลพร้อม-02.jpg