guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดงานเกษตรอีสานใต้ 10 วัน 10 คืน วันที่ 3-12 ก.พ.60

เกษตรอีสานใต้-2560-อุบล-01.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมงาน เกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์แผ่นดินพ่อ สานต่อเกษตร พอเพียง” ระหว่างวันที่ 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 สืบสานพระราชปณิธานการเกษตรตามแนวพระราชดำริ เน้นความพอมี พอกิน พอใช้ ในอาชีพทางการเกษตร สู่ความมั่นคง พอเพียง

ภายในงาน จัดให้มีกิจกรรมหลากหลาย อาทินิทรรศการเกษตรมีชีวิต แปลงสาธิตทางการเกษตร การผลิตพืชและสัตว์แบบต่างๆ การเสวนาวิชาการ การแสดงและจัดจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์และจักรกลทางการเกษตร สินค้าชุมชน/สินค้า OTOP เป็นต้น

เกษตรอีสานใต้-2560-อุบล-02.jpg

รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ กล่าวว่า การจัดงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 10 โดยความร่วมมือของหน่วยงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชนในพื้นที่อุบลราชธานีและใกล้เคียง พร้อมใจจัดงานนี้ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์แผ่นดินพ่อ สานต่อเกษตรพอเพียง” เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานการเกษตรตามแนวพระราชดำริและเผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ให้เข้าถึง เข้าใจความพอมี พอกิน พอใช้ ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ให้มีความ มั่นคง พอเพียง ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนการขยายผลสู่กลุ่มประเทศอาเซียน โดยมี หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานภาครัฐ บริษัท/ห้างร้านเอกชนชั้นนำทางการเกษตร ร่วมจัดงานในครั้งนี้

ธีระพล-บันสิทธิ์-เกษตรศาสตร์-01.jpg

ในส่วนของรูปแบบการจัดงาน ยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่งดงาม ในด้านการนำเสนอสุดยอดนิทรรศการเกษตรมีชีวิตแห่งอีสานใต้ นิทรรศการสัตว์เศรษฐกิจ สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน (Birds/Exotic Pets) ปลาสวยงาม หนองนาปลาของพ่อ ทุ่งดอกไม้หลากสี เชลฟี่ทุ่งทานตะวัน สวนศิลป์กินได้ มะเขือเทศช็อกโกแลต สลัดอินทรีย์ อุโมงค์พืชผัก พลังแสงอาทิตย์ผลิตผักในโรงเรือน สตอเบอรี่อีสานใต้ ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค การให้น้ำและปุ๋ยพืชระบบท่อ ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา การแสดงผลงานทางวิชาการ รูปแบบและโมเดลทางการเกษตรและการบริการให้คำปรึกษาจากส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัทเอกชนชั้นน้าทางการเกษตร สาธารณสุขเพื่อสุขภาพและชุมชน การออกร้านแสดงและจ้าหน่ายสินค้า อุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร พรรณไม้สวยงามหลากหลายชนิด พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยง สินค้า OTOP คุณภาพจากชุมชน ตลอดจนผลงานด้านความร่วมมือในอาเซียน เสวนาวิชาการด้านการเกษตรสู่อาเซียน

เกษตรอีสานใต้-2560-อุบล-03.jpg

นอกจากนี้ ยังมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดไก่พื้นเมือง การประกวดปลากัดสวยงาม ปลากัดแฟนซี การจัดตู้ปลา ประกวดภาพระบายสี การจัดสวนถาด การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การแสดงบนเวที การประกวดร้องเพลง การแสดงศิลปิน หมอลำพื้นบ้าน ร่วมสร้างความสุขในครั้งนี้ ตลอด 10 วัน 10 คืนของการจัดงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045 353 500 หรือ ติดตามได้ที่ http://kasetday.agri.ubu.ac.th หรือ Facebook: งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

เกษตรอีสานใต้-2560-อุบล-04.jpg

เกษตรอีสานใต้-2560-อุบล-05.jpg

เกษตรอีสานใต้-2560-อุบล-06.jpg

เกษตรอีสานใต้-2560-อุบล-07.jpg