guideubon

 

คริสตจักร นานาชาติ อุบล เชิญร่วมพิธีนมัสการพระเจ้า เริ่ม 2 ก.ค.60

คริสตจักรนานาชาติ-พระกิตติคุณอุบล-02.jpg

คริสตจักรนานาชาติพระกิตติคุณอุบล The Ubon International Gospel Church ขอเชิญคนไทยที่ต้องการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เข้าร่วมนมัสการพระเจ้า ภาคภาษาอังกฤษ (ไม่มีการแปล) ทุกเย็นวันอาทิตย์ เวลา 16.00-18.00 น. (ยกเว้น วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เนื่องจากมีงานฟื้นฟู) ณ คริสตจักรนานาชาติพระกิตติคุณอุบล เลขที่ 71 ถนนอุปลีสาน (ตรงข้ามซอย 2) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-8680405 คุณกุ๊กไก่

คริสตจักรนานาชาติ-พระกิตติคุณอุบล-05.jpg

สำหรับ คริสตจักรนานาชาติพระกิตติคุณอุบล เริ่มบุกเบิกราว ค.ศ.1935-1965 โดยมิชชั่นนารี CMA บุกเบิกการประกาศในจังหวัดอุบลราชธานี ใช้บ้านของมิชชั่นนารีเป็นสถานที่นมัสการ ต่อมาได้เช่าตึกแถว 2 ห้อง 2 ชั้นทำคริสตจักร สร้างหอพักนักเรียนที่ อ.วารินชำราบ ซื้อที่ดินบริเวณด้านหลังตลาดบ้านดู่ ( ปัจจุบัน) เพื่อสร้างหอพักและอาคารคริสตจักร เป็นคริสตจักรแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี

ปี ค.ศ.1980-2000 ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลกิตติคุณ และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และก่อตั้งองค์กร พันธกิจพระกิตติคุณสัมพันธ์ (The Gospel Ministries to Nations) ขยายคริสตจักรสู่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับสร้างอาคารโรงเรียนใหม่ 3 ชั้น 9 ห้องเรียน ในปี ค.ศ.2001-2015

ตั้งแต่ ปี ค.ศ.2015 ถึงปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนอุบลคริสเตียน ร่วมประสานงานกับองค์กรต่างๆ เช่น CCI , TCN , SPM เป็นต้น และเปิดคริสตจักรนานาชาติแห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานี นมัสการและเทศนาภาคภาษาอังกฤษ ผู้นำคริสตจักรคนปัจจุบัน คือ ศาสนาจารย์ ดาวิตย์ คชเสน  

คริสตจักรนานาชาติ-พระกิตติคุณอุบล-04.jpg

เนื่องจากปัจจุปัน จังหวัดอุบลราชธานมีชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว มาทำงาน สมรสกับคนไทย และมาตั้งหลักแหล่งพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และในจำนวนนี้ มีชาวต่างชาติที่เป็นคริสเตียนมาร่วมนมัสการที่คริสตจักร

ในช่วงที่ผ่านมา พี่น้องชาวต่างชาติจะนมัสการในห้องประชุมร่วมกับพี่น้องคนไทย และจะฟังคำเทศนาแปลเป็นภาษาอังกฤษผ่านหูฟัง แต่เนื่องจากมีจำนวนชาวต่างชาติเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทางคริสตจักรจึงได้ขยายรอบการนมัสการภาคเย็นเพิ่มอีกหนึ่งรอบ ซื่งจะนมัสการและเทศนาเป็นภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบ จะเริ่มในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2017

คริสตจักรนานาชาติ-พระกิตติคุณอุบล-03.jpg

หากท่านใดสนใจจะเข้าร่วมเรียนรู้ภาษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หรือมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าร่วมนมัสการที่คริสตจักร โปรดติดต่อ คุณสุภัทรา ( คุณกุ๊กไก่ ) 086-8680-405 ยินดีต้อนรับชาวต่างชาติและพี่น้องคนไทยทุกท่าน