guideubon

 

UBON BOOK FAIR 2015 ชมนิทรรศการ เส้นทางเกษตร

Ubon-Book-Fair-เส้นทางเกษตร_01.jpg

Ubon Book Fair 2015 โอกาสดีๆ ที่หลายๆ อาชีพ จะมารวมตัวกันในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 7 ที่สุนีย์ทาวเวอร์ ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2558 ภายในงานท่านจะพบกับ

นวัติกรรมเทคโนโลยี จากคูโบต้า ชมการสาธิตอัดฟางข้าวด้วยวิธีทันสมัย..

ชมบู๊ธ โลกของคนรักเห็ด จากมารยาทฟาร์ม พบการเพาะเห็ดแบบง่ายๆๆ...

ชมงานกินสบายใจของ คุณสุชัย ที่นำเอาการปลูกพักแบบอินทรีย์...

และพิเศษ งานนี้งานเดียว กับบริษัท ก้าวหน้าไก่สด ที่ยกโรงเรือนจำลอง มาไว้ที่สุนีย์ทาวเวอร์ มาดูการเลี้ยงไกกันนะว่า ทำกันอย่างไรกว่าจะออกมาเป็นสินค้าทีมีคุณภาพ............

ยังมีอีกมากมายที่รอคุณมาสัมผัสกันนะครับ .....ขมฟรีทั้งงาน ทุกวัน 8-16 สิงหา งานสัปดาห์หนังสือ ครั้งที่ 7

Ubon-Book-Fair-เส้นทางเกษตร_02.jpg
Ubon-Book-Fair-เส้นทางเกษตร_03.jpg
Ubon-Book-Fair-เส้นทางเกษตร_04.jpg
Ubon-Book-Fair-เส้นทางเกษตร_05.jpg
Ubon-Book-Fair-เส้นทางเกษตร_06.jpg