guideubon

 

UBON BIO เปิดจองคิว online ช่วย ปชช.เข้าถึงแอลกอฮอล์ 93%

ubon-bio-จองคิวออนไลน์-01.jpg

จากที่แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดมือ เป็นของใช้จำเป็นในยุคนี้ ต้องมีติดบ้าน ติดสำนักงาน และติดตัว การหาซื้อเป็นเรื่องยาก ยากทั้งออกไปซื้อ ยากจัดส่ง ฯลฯ หลากหลายบริบทกันไป

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งอยู่ ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี เดิมเป็นธุรกิจจำหน่ายเอทานอลเกรดเชื้อเพลิงความบริสุทธิ์ถึง 99.8% ผลิตจากมันสำปะหลัง เมื่อกรมสรรพสามิตปลดล็อกทั่วประเทศ ให้ช่วยกันผลิตเกรดอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานสำหรับทำความสะอาด ปรับโหมดพิ่มต้นทุนการผลิตเป็นเกรดอุตสาหกรรม 93 % เป็นเอทานอลแปลงสภาพที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อทำความสะอาด คุณสมบัติตตามมาตรฐานที่มีการตรวจรับรองคุณภาพ และตรวจสอบจากสาธารณสุขจังหวัด เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ขาดแคลน และช่วยป้องกันการแพร่รระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

ทางบริษัทฯ จึงร่วมมือกับสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดอุบลราชธานี จัดสถานที่บริการให้คนเข้าถึงได้ตามมาตรการของรัฐ เพื่อบรรเทาปัญหาที่ประชาชนหาซื้อได้ยาก ทำระบบการจองคิวออนไลน์ โดยประชาชนที่สนใจ จองคิวออนไลน์ได้ที่ อุบลไบโอสู้โควิด.com

สอบถามเพิ่มเติม : บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
โทร. 0819672288

ubon-bio-จองคิวออนไลน์-02.jpg

ubon-bio-จองคิวออนไลน์-03.jpg

ubon-bio-จองคิวออนไลน์-04.jpg