guideubon

 

ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ อุบลเมืองสะอาด

อุบลเมืองสะอาด-Big-Cleaning-day-03.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และทุกภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนชาวอุบลราชธานี ร่วมแรง ร่วมใจกันทำความสะอาด ในโครงการ Big Cleaning Day อุบลเมืองสะอาด "ไฟสว่าง ทางสะดวก" ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2560 โดยมีพิธีเปิด วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. ณ ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี

อุบลเมืองสะอาด-Big-Cleaning-day-01.jpg

เชิญชวนชาวอุบลฯ และเจ้าของธุรกิจการค้าทุกหน่วยงาน ร่วมสนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการฯ ดดยผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำหนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 081-3909899 หรือ 085-4143939

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511