guideubon

 

UBISD TEAM เชิญชวนฝึกอบรมยกระดับฝีมือ ฟรี!

UBISD-อบรมยกระดับฝีมือ-01.jpg

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เปิดรับสมัครฝึกอบรม โครงการพัฒนทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 26 มิถุนายน 2566
เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตร ๆละ 20 คน (5 วัน/30 ชม.)
ฝึกอบรมวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

หลักสูตรที่เปิดฝึกอบรม
- การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า
- การเพิ่มมูลค่าจากผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์
- การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์

คุณสมบัติ
- เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- อายุ 18 -59 ปี
- ประกอบอาชีพ หรือมีความรู้พื้นฐานในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนสมัครฝึกอบรม
UBISD-อบรมยกระดับฝีมือ-02.jpg

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้ารับการอบรม
- ค่าอาหาร วันละ 120 บาท
- ชุดเครื่องมือประกอบอาชีพ (ฟรี)

หมายเหตุ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์และเพจเฟซบุค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชรานี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566