guideubon

 

ทีวีชุมชนอุบลราชธานี โดยมูลนิธิสื่อสร้างสุข รับสมัครผู้ประสานงาน 1 ตำแหน่ง

ทีวีชุมชน-สื่อสร้างสุข-อุบล-02.jpg

มูลนิธิสื่อสร้างสุข องค์กรพัฒนาที่ใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็ง สร้างสังคมสุขภาวะให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ผ่านการผลิตสื่อมัลติมีเดียในหลายรูปแบบ เช่น ทีวีชุมชนอุบลราชธานี รายการโทรทัศน์ วิดิทัศน์ สื่อโซเชี่ยลมีเดีย การผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนทุกวัย รวมทั้งการฝึกอบรมการผลิตสื่อให้แก่ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ตำแหน่ง มีรายละเอียดดังนี้

 ทีวีชุมชน-สื่อสร้างสุข-อุบล-04.jpg

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร ผู้ประสานงานโครงการทีวีชุมชนอุบลราชธานี จำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน
1. งานติดต่อประสานงานกับองค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน และชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อจัดกิจกรรม/จัดประชุม/วางแผนการดำเนินงาน/ติดตามผลการทำงานตามโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย
2. การลงพื้นที่ชุมชนเพื่อผลิตสื่อในนามทีวีชุมชน
3. การประสานงานการออกอากาศผังรายการทีวีชุมชนอุบลราชธานี
4. การจัดทำเอกสารสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
5. เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับ ปวส.หรือปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีประสบการณ์ทำงานโครงการ หรืองานในชุมชนอย่างน้อย 1-2 ปี
3. ใช้โปรแกรม microsolf word/excel/power point คล่อง
4. ใช้สื่อโซเชี่ยลมีเดียเป็น
5. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เงินเดือน พิจารณาตามวุฒิการศึกษา ความสามารถ และประสบการณ์

 ทีวีชุมชน-สื่อสร้างสุข-อุบล-03.jpg

วิธีการสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.sangsook.net/sangsookupload/sangsookjob2559.doc

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ sangsook.ubon@gmail.com

หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 087-3786955