guideubon

 

เชิญร่วมทำวัตรเย็น โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ณ วัดป่าไทรงาม

ทำวัตรเย็น-สามเณรปลูกปัญญาธรรม-01.jpg

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมทำวัตรเย็น โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ณ วัดป่าไทรงาม วันที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 17.30 น.-19.00 น. ณ วัดป่าไทรงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ทำวัตรเย็น-สามเณรปลูกปัญญาธรรม-03.jpg

โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม เป็นโครงการที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ซึ่งปีนี้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้น เพราะได้สัญจรเป็นครั้งแรกสู่ภาคอีสาน ยึดหลักคืนสู่วิถีธรรมชาติ นำเหล่าสามเณรน้อย จำนวน 12 รูป ศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าไทรงาม สาขาที่ 10 ของวัดหนองป่าพง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  

ทำวัตรเย็น-สามเณรปลูกปัญญาธรรม-02.jpg

สำหรับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติธรรม ในโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 7 ได้มีการเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายผ่านบทเรียน 4 หลัก ตามแนวคิด “ความรักจักรวาล” เป็น 4 สัปดาห์ แห่งการเรียนรู้ “รัก-เรียน-เพียร-ให้” เพื่อน้อมนำพุทธธรรมสู่หัวใจคนทั่วโลก ได้แก่

ทำวัตรเย็น-สามเณรปลูกปัญญาธรรม-04.jpg

สัปดาห์แรก “รัก” คือการเข้าใจ เชื่อมโยงต่อสรรพสิ่ง มีความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ตั้งแต่สามเณรกับพระอาจารย์ สามเณรกับเพื่อนเณรที่มาบวชร่วมกัน รวมถึงต้นไม้ ใบหญ้าที่ทำให้สามเณรได้เรียนรู้อย่างสงบ 

สัปดาห์ที่ 2 “เรียน” ทุกคนมีโอกาสได้เรียนธรรมะ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเรียนได้ และการเรียนเป็นพื้นฐานของการตั้งคำถาม การหาคำตอบ  

สัปดาห์ที่ 3 “เพียร” ไม่มีการเรียนรู้ใด ไม่มีอุปสรรค และไม่อาศัยความอดทน การเรียนรู้ทุกอย่าง ต้องอาศัยความเพียร การที่สามเณรน้อย ต้องปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม ออกไปบิณฑบาต เป็นการปฏิบัติให้สามเณรได้เรียนรู้การครองใจตนเอง

และสัปดาห์ที่ 4 “ให้” หรือความพอในความรู้สึกของตนเอง และแสดงออกโดยการให้ เป็นการละ ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511