guideubon

 

โครงการค้นหามัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ Thailand Village Academy Season2

Thailand-Village-Academy-Season2-01.jpg

หากคุณเป็นมัคคุเทศก์ที่เล่าเรื่องเก่ง และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม มีบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ พักอาศัยอยู่ในจังหวัด หรือพื้นที่ใกล้เคียงชุมชน และมีเวลาทำภารกิจลงพื้นที่สำรวจชุมชน 3 วัน 2 คืน ในช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2563 

ขอเชิญสมัครร่วมกิจกรรม ค้นหามัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษประจำชุมชนท่องเที่ยว ในโครงการ Thailand Village Academy Season2 ลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท !

ขยายเวลารับสมัครจนถึง 31 พฤษภาคม ! สมัครเลย

Thailand-Village-Academy-Season2-02.jpg

ภารกิจในการแข่งขัน
- ลงพื้นที่ไปสำรวจชุมชน 3 วัน 2 คืน เพื่อเรียนรู้อัตลักษณ์ วิถีชีวิตและลองทำกิจกรรมตามโปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชนทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ เพื่อที่จะสามารถเล่าเรื่องและสื่อความหมายได้อย่างลึกซึ้ง ประหนึ่งคนท้องถิ่น
** ทางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในชุมชนทั้งหมด (ที่พัก อาหาร กิจกรรม) พร้อมสนับสนุนค่าเดินทาง ท่านละ 3,000 บาท
- อัดคลิปวีดิโอสั้นๆ ความยาว 10 นาที เล่าเรื่องราวของชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ เสมือนกำลังเล่าให้นักท่องเที่ยวคนหนึ่งฟังเพื่อชวนไปเที่ยวชุมชน โดย ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
1) ชุมชนมีอัตลักษณ์และจุดเด่นอย่างไร
2) นักท่องเที่ยวจะได้ทำกิจกรรมอะไร
3) ทำไมนักท่องเที่ยวควรไปเที่ยวชุมชนนี้

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1. เป็นมัคคุเทศก์ที่มีบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (บัตรสีบรอนซ์เงิน)
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม
3. อายุ 20 ปีขึ้นไป (นับตั้งแต่วันที่สมัคร)
4. มีรถยนต์/รถจักรยานยนต์ส่วนตัวที่สามารถเดินทางไปพื้นที่ที่กำหนดได้
5. มีจิตอาสา รักการท่องเที่ยวเชิงชุมชน สนใจศึกษาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้าน
6. มีทักษะในการใช้ Social media และสื่อออนไลน์ต่างๆ
7. มีความสามารถในการเล่าเรื่อง Story telling
8. สามารถเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาตามความเหมาะสม
9. พำนักอยู่ในพื้นที่หรือจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

• ภาคเหนือ
- ชุมชนท่องเที่ยวปางห้าโฮมสเตย์ จ.เชียงราย
- โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง การท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.บ้านแซว จ.เชียงราย
- ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จ.เชียงใหม่
- ชุมชนศิลาเพชรโฮมสเตย์ จ.น่าน

• ภาคกลาง
- ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม
- ชุมชนแหลมผักเบี้ย (ท่องเที่ยวชุมชนบ้านดอนใน) จ.เพชรบุรี
- กลุ่มวิสาหกิจวนเกษตรดงเย็น จ.สุพรรณบุรี
- ชุมชนตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี

• ภาคตะวันออก
- ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อย ระยองฮิ จ.ระยอง
- วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์ จ.ระยอง

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- กลุ่มโฮมสเตย์บ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์
- วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเขมราฐ ลุ่มน้ำโขง จ.อุบลราชธานี

• ภาคใต้
- วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง จ.กระบี่
- วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทับ) จ.นครศรีธรรมราช
- ชุมชนตะโหมด จ.พัทลุง - กลุ่มชุมชนลีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ จ.สุราษฎร์ธานี 

พร้อมแล้ว ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิกทีนี่

Thailand-Village-Academy-Season2-03.jpg