guideubon

 

หอการค้าอุบลฯ จัดงานสัมมนาลงทุนยุค Thailand 4.0

หอการค้าอุบล-หลักทรัพย์บัวหลวง-01.jpg

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง ขอเชิญ ร่วมงานสัมมนาลงทุนยุค Thailand 4.0 และกลยุทธ์การลงทุน กับหลักทรัพย์ บัวหลวง เพื่อมอบความรู้ด้านการลงทุนไม่ว่าจะเป็นระดับเบื้องต้น (ในช่วงเช้า) และระดับมืออาชีพ (ในช่วงบ่าย) ให้ทุกท่านได้มาอัพเดทข้อมูลด้านการลุงทุน อันจะเกิดประโยชน์ในการสามารถเป็นแนวทาง เป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่อาจจะช่วยบริหารจัดการด้านการเงินให้กับครอบครัว ห้างร้าน หรือบริษัท ของท่าน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ห้องปทุมมาศ ชั้น 5 จ.อุบลราชธานี

9.00 - 9.30 น. ลงทะเบียน 

9.30 - 12.30 น. ให้เงินทำงานยุค Thailand 4.0 กับหลักทรัพย์ บัวหลวง โดย คุณดลภัตถ์ เย็นชัยสิทธิ์และ คุณปริพรรณ์ ปริยอุดมทรัพย์

12.30-13.30 น. รับประทานอาหาร

13.30 - 16.30 น. กลยุทธุ์การลงทุน ครึ่งปีหลัง กับ หลักทรัพย์บัวหลวง โดย คุณวิกิจ ถิรวรรณรัตน์ และ คุณชาญณรงค์ มิชัยเจริญยิ่ง

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา แจ้งผ่านเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดอุบบลราชธานี โทร.045-243603, 081-3909889, 085-4143939