guideubon

 

แนะนำ THAI DISASTER ALERT แอปแจ้งเตือนภัยพิบัติ

THAI-DISASTER-ALERT-01.jpg

"THAI DISASTER ALERT" เป็น Mobilc Application แจ้งเตือนภัยที่มีจุดเด่นในการแจ้งเตือนแบบเจาะลึก เข้าถึงเฉพาะพื้นที่ ที่คาดว่าจะเกิดภัยพิบัติแบบ Real Time เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถเตรียมพร้อมรับมือป้องกันภัย ก่อนที่ภัยจะมาถึง

การสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน คือ
1. ใส่ข้อมูล
2. เลือกพื้นที่ (จังหวัด ที่จะรับข้อมูล
3. เปิด Location โดยผู้ใช้งานต้องเลือกจังหวัดที่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนภัย จำนวน 3 จังหวัด จะเป็นจังหวัดใดก็ได้ อาทิ จังหวัดที่อาศัยอยู่ จังหวัดที่ครอบครัวอาศัยอยู่ หรือจังหวัดที่สนใจในการรับข้อมูลแจ้งเตือนภัยเป็นพิเศษ

แต่ถ้าผู้ใช้งานต้องการเปิดรับข้อมูลตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของประเทศ แอปพลิเคชัน "THAI DISASTER ALERT" สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เพียงแค่ตั้งค่าเปิดสิทธิ์ให้แอปพลิเคชันเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้ง (Location) ของสมาร์ทโฟน ผู้ใช้งานก็จะสามารถรับข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยได้ในทุกพื้นที่

THAI-DISASTER-ALERT-02.jpg

การทำงานของแอปพลิเคชัน "THAI DISASTER ALERT" จะทำการแจ้งเตือน เมื่อจังหวัดที่ผู้ใช้งานได้เลือกไว้ มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดภัยพิบัติ โดยระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนภัยให้ผู้ใช้งานทราบทันที ในรูปแบบข้อความแจ้งเตือน Notification บนหน้าจอสมาร์ทโฟน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถอ่านข้อมูลสรุปโดยย่อได้ แต่ถ้าหากต้องการทราบรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของประกาศแจ้งเตือนภัยในเมนูต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน ซึ่งระบบจะเก็บประกาศแจ้งเตือนภัยไว้ให้ผู้ใช้งานเข้าดูการแจ้งเตือนภัยย้อนหลังได้ พร้อมทั้งมีเมนูที่แสดงเป็นภาพแผนที่ประเทศไทย หากมีพื้นที่ไหนเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย จะขึ้นแถบสีในพื้นที่จังหวัดนั้นให้เห็นชัดเจน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกดเลือกจังหวัดบนแผนที่ เพื่อดูการแจ้งเตือนเฉพาะจังหวัดได้ อีกทั้งหากผู้ใช้งานอยากจะเปลี่ยนจังหวัดในการรับข้อมูลแจ้งเตือน สามารถเข้าไปแก้ไขพื้นที่ได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ ยังมีเมนูที่รวบรวมเบอร์โทรสายด่วนของหน่วยงานต่าง ๆ ไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่อีกด้วย

ทั้งนี้ หากผู้ใช้งาน ทดลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้งานแล้ว และมีข้อแนะนำประการใดสามารถแจ้งกลับมายัง ปภ. เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง ปภ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแอปพลิเคชัน "THAI DISASTER ALERT" นี้ จะมีประโยชน์และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย

THAI-DISASTER-ALERT-03.jpg