guideubon

 

ประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ ” แม่ของแผ่นดิน “ นร.ภาคอีสาน

แม่ของแผ่นดิน.jpg

ศูนย์การค้า Terminal 21 โคราช ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ชิงเงินรางวัลรวม มูลค่ากว่า 66,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- นักเรียนชั้นประถมศึกษา หรือ เทียบเท่าและอายุเกิน 12 ปี
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา อายุไม่เกิน 19 ปี

เงินรางวัลในแต่ละรุ่น

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 เงินรางวัล 1,000 บาท (จำนวน 10 รางวัล)

** ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร
http://www.terminal21.co.th/korat/drawing-contest-form/

ส่งใบสมัคร ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
หรือ K.PUBLIKKORAT@GMAIL.COM

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 088-352-4925 (คุณกวาง)
ปิดรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2560