guideubon

 

คลินิกตา ธีรปัญโญ อุบลฯ ตรวจตา รับยา แว่นตา ฟรี!! วันพ่อแห่งชาติ 2560

วันพ่อแห่งชาติ-คลินิกธีรปัญโญ-01.jpg

ธีรปัญโญคลินิก คลินิกรักษาโรคตา โดย นายแพทย์กิตติพัทธ์ มูลทวี (ภนที ธีรปัญโญมานท) จักษุแพทย์เฉพาะทางจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา ประจำ ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จัดโครงการตรวจตา รับยา แว่นตา ฟรี!! เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

ผู้สนใจ แจ้งความประสงค์รับการตรวจล่วงหน้า หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 086-5993519 หรือทางไลน์ Line @teerapanyo (มี@ด้วย)

วันพ่อแห่งชาติ-คลินิกธีรปัญโญ-02.jpg

นายแพทย์กิตติพัทธ์ มูลทวี (ภนที ธีรปัญโญมานท) เปิดเผยว่า เราอาจสงสัยกันว่า ทำไมต้องตรวจสุขภาพตา หากท่านไม่พบความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตา หรือการมองเห็น แต่ในความเป็นจริงแล้ว โรคทางตาบางโรคไม่แสดงอาการให้เห็น จนกว่าจะอยู่ในขั้นที่รุนแรง ซึ่งอาจไม่สามารถรักษาให้เป็นปกติได้ ดังนั้น จึงควรเข้ารับการตรวจสุขภาพตาอย่างละเอียดอย่างน้อยสองปีต่อหนึ่งครั้ง และเมื่อท่านอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โอกาสที่จะเกิดโรคทางตามีสูงขึ้นพร้อมกับอายุที่มากขึ้น ตัวอย่างเช่น โรคตาในผู้ป่วยเบาหวาน ก็ถือว่าเป็นภัยเงียบคนไข้ควรได้รับการตรวจตาอย่างละเอียดปีละ 1-2 ครั้ง หรือการมองเห็นหยากไย่ลอยไปมา หรือมีฟ้าแลบ ควรรีบมาพบแพทย์ไม่ควรปล่อยไว้

คลินิกธีรปัญโญ-หมอตาอุบล-01.jpg

ธีรปัญโญคลินิก-รักษาโรคตา-อุบล-01.jpg