guideubon

 

12 สิงหา มหาราชินี พาแม่มาตรวจตาฟรี!! ธีรปัญโญคลินิก

12สิงหา-ตรวจตาฟรี-01.jpg

ธีรปัญโญคลินิกรักษาโรคตา โดย นายแพทย์กิตติพัทธ์ มูลทวี (ภนที ธีรปัญโญมานท) จักษุแพทย์เฉพาะทางจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา ประจำ ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ร่วมเทิดพระเกียรติ "12 สิงหา มหาราชินี" วันแม่แห่งชาติ เชิญลูกหลานพาแม่มาตรวจตาฟรี ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. พร้อมรับเครื่องดื่ม-ขนมสำหรับทุกท่าน

ธีรปัญโญคลินิก-รักษาโรคตา-อุบล-03.jpg

นายแพทย์กิตติพัทธ์ มูลทวี (ภนที ธีรปัญโญมานท) กล่าวกับไกด์อุบลว่า เราอาจสงสัยกันว่า ทำไมต้องตรวจสุขภาพตา หากท่านไม่พบความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตา หรือการมองเห็น แต่ในความเป็นจริงแล้ว โรคทางตาบางโรคไม่แสดงอาการให้เห็น จนกว่าจะอยู่ในขั้นที่รุนแรง ซึ่งอาจไม่สามารถรักษาให้เป็นปกติได้ ดังนั้น จึงควรเข้ารับการตรวจสุขภาพตาอย่างละเอียดอย่างน้อยสองปีต่อหนึ่งครั้ง และเมื่อท่านอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โอกาสที่จะเกิดโรคทางตามีสูงขึ้นพร้อมกับอายุที่มากขึ้น ตัวอย่างเช่น โรคตาในผู้ป่วยเบาหวาน ก็ถือว่าเป็นภัยเงียบคนไข้ควรได้รับการตรวจตาอย่างละเอียดปีละ 1-2 ครั้ง หรือการมองเห็นหยากไย่ลอยไปมา หรือมีฟ้าแลบ ควรรีบมาพบแพทย์ไม่ควรปล่อยไว้

ธีรปัญโญคลินิก-รักษาโรคตา-อุบล-01.jpg

ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 นี้ ทางคลินิกจึงอยากทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยเชิญชวนลูกหลานพาคุณแม่ หรือผู้สูงอายุ มาตรวจสุขภาพตา ฟรี!! ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. (จำกัดจำนวน 50 ท่านแรก) ซึ่งทางคลินิกได้เตรียมขนมและเครื่องดื่มไว้คอยบริการฟรีด้วย 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 086-5993519