guideubon

 

งานบุญออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ บันไดพญานาค โขงเจียม

ตักบาตรเทโว-บันไดพญานาค-โขงเจียม-01.jpg

ประเพณีทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา หรือ วันตักบาตรเทโว ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชน เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา

ตักบาตรเทโว-บันไดพญานาค-โขงเจียม-02.jpg

คำว่า เทโว ย่อมาจากคำว่า เทโวโรหณะ ซึ่งแปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก ซึ่งหมายถึง การเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้า ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่างๆ ของอินเดียตอนเหนือ ตั้งแต่เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี เมืองสาวัตถี ตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นปิตุภูมิของพระองค์ ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติทั้งหลายถ้วนหน้า แล้วทรงปรารถนาจะสนองพระคุณมารดา ที่หลังประสูติพระองค์ได้ 7 วัน ก็สิ้นพระชนม์ และได้ไปเกิดเป็นนางสวรรค์อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ฉะนั้นในพรรษาที่ 7 หลังจากตรัสรู้ พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่ง ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาประทับที่เมืองสังกัสสะ จากนั้นประชาชนได้พากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่น

ตักบาตรเทโว-บันไดพญานาค-โขงเจียม-03.jpg

ด้วยเหตุนี้ จึงถือเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลก ลงมาสู่เมืองมนุษย์ บรรดาพุทธศาสนิกชนจึงนิยมตักบาตรกันเป็นพิเศษ เป็นประเพณีสำคัญสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ เรียกว่า "ตักบาตรเทโว"

ตักบาตรเทโว-บันไดพญานาค-โขงเจียม-04.jpg

ขอเชิญชวนร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ บริเวณบันไดพญานาค หรือบันไดสวรรค์ ที่อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดี ที่ 25​ ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป
โดยจะมีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวนมาก มาเดินบิณฑบาตจากยอดเขาหลังภู ลงมาตามบันไดพญานาค หรือบันไดสวรรค์ มายังเชิงเขาด้านล่างบริเวณตลาดสดเทศบาลบ้านด่าน จึงขอให้ชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวได้นำอาหารแห้งมาใส่บาตร เช่น ข้าวสาร (ข้าวเหนียว) อาหารแห้ง ปลากระป๋อง มาม่า ขนม นม น้ำดื่ม เป็นต้น ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศงานตักบาตรเทโวโรหนะที่แปลกตาตื่นใจและไม่เหมือนใคร
โดยมีกำหนดการที่เคยปฏิบัติตามประเพณีมีดังนี้

ตักบาตรเทโว-บันไดพญานาค-โขงเจียม-05.jpg

เวลา 05.30 น. ทุกท่านพร้อมกัน ณ บริเวณศาลาพิธีด้านบนหลังเขา สุดปลายบันไดพญานาค มีการจุดพลุ ตะไล ไฟพะเนียง

เวลา 06.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และฟังธรรมเทศนาเสร็จ ประชาชนทุกหมู่เหล่า นักท่องเที่ยว ตั้งแถวรอจากหลังเขาด้านบนลงมายังเชิงเขาด้านล่าง

เวลา 07.00 น. อัญเชิญพระพุทธรูปปางเปิดโลก ขึ้นเสลี่ยงคานหาม โดยมีผู้แต่งชุดนุ่งขาวห่มขาวสมมติเป็นเทวดาหามเสลี่ยง ลงมาจากยอดเขา ตามด้วยขบวนพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ อุ้มบาตรลงมาจากยอดเขา เดินลงมาตามบันได สู่บริเวณเชิงเขาด้านล่าง ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ออกเดินบิณฑบาตลงมาตามบันไดพญานาค ดูเสมือนหนึ่งพระสงฆ์กำลังลงมาจากยอดเขาดาวดึงส์

เวลา 08.00 น. รับบิณฑบาตจนเสร็จ

เสร็จพิธีการ : ตามรอยปู่นาคาย่านาคี ท่องเที่ยวไหว้พระทำบุญต่อ

ตักบาตรเทโว-บันไดพญานาค-โขงเจียม-06.jpg

การแต่งกาย
ข้อเสนอ ชาย นุ่งผ้าโสร่ง เสื้อขาว ผ้าขาวม้าพาดไหล่ ชุดผ้าไทยพื้นเมือง
ข้อเสนอ. หญิง นุ่งผ้าถุง เสื้อขาว ผ้าเบี่ยงพาดไหล่ ชุดผ้าไทยพื้นเมือง

สถานที่จอดรถ
ด้านบนหลังเขา : จอดที่พักริมทาง วัดถ้ำอัศวเทพ ด้านล่างเชิงเขา : จอดข้างโรงเรียนบ้านด่าน ตลาดสดเทศบาลบ้านด่าน