guideubon

 

จิสด้า เตือน 3 จังหวัดอีสาน เสี่ยงเจอชิ้นส่วนอวกาศจีน

จิสด้า-ดาวเทียมไท่หยวน-01.jpg

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ. หรือ จิสด้า (GISTDA) ได้รับข้อมูลการประกาศนักบิน (NOTICE TO ARMEN: NOTAM) พบว่า มีโอกาสที่จะเป็นการยิงจรวดจากศูนย์นำส่งดาวเทียมไท่หยวน (Taiyuan satellite launch Center) จากหน่วยงานการบินพลเรือนของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

จิสด้า-ดาวเทียมไท่หยวน-02.jpg

กิจกรรมการบินอวกาศของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนข้างต้น มีความเสี่ยงที่ชิ้นส่วนจรวดจะตกกลับลงมายังโลกตามแนวพาดผ่านของจวดนำส่งดาวเทียม โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ประกาศนักบิน (NOTAM) โดยเส้นทางจรวดส่งดาวเทียม จะพาดผ่านจังหวัดอำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ช่วงเวลา 10.20-10.56 น. ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อม ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อเส้นทางการบินด้วย

จิสด้า-ดาวเทียมไท่หยวน-03.jpg

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา จีนได้จัดกิจกรรมการบินอวกาศ และมีการปล่อยจรวด โดยมีชิ้นส่วนตกทะลุหลังคาบ้านเรือนประชาชนในประเทศลาว ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511