guideubon

 

รร.สรรพสิทธิ์การบริบาล รับสมัคร นร.หลักสูตร ผช.การพยาบาล NURSE AID

สรรพสิทธิ์อินเตอร์-การบริบาล-01.jpg

โรงเรียนสรรพสิทธิ์การบริบาล (ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ) เปิดรับสมัครนักเรียน หลักสูตรการบริบาล การดูแลเด็กเล็ก และการดูแลผู้สูงอายุ 840 ชั่วโมง (หลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล : NURSE AID) เรียนสั้น จบเร็ว ทำงานเร็ว ต่อยอดความสำเร็จ สนใจสมัคร โทร. 098-1685338

โรงเรียนพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีมาตฐานที่สุด เรียนเพียง 6 เดือน รับรองงาน 100% รับจำนวนจำกัด ผู้ปกครองเป็นสมาชิก ธกส. กู้ยืมเรียนได้ รับสมัคร น.ศ. รุ่น 2/60 เปิดเรียน วันที่ 1 ก.ค. 60

คุณสมบัติการสมัคร (ไม่มีการสอบคัดเลือก)
-เพศหญิง-ชาย อายุ 17 -35 ปี
-วุฒิการศึกษาม.3/ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 ทุกสาย ป.ตรี
-รูปร่างสมส่วนกับน้ำหนัก
-สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

สวัสดิการฟรี ดังนี้
-ชุดนักศึกษ ชุดกีฬา
-อุปกรณ์การเรียนการแพทย์
-หอพัก
-ค่ารักษาพยาบาล
- internet wifi
-หลักสูตรอบรมพัฒนาบุลิกภาพ
-เทคนิคการทำงานอย่างมืออาชีพใน ร.พ.

สิ่งที่ น.ศ. จะได้รับ
-ประกาศนียบัตร รับรองจากกระทรวงศึกษธิการ
-มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก และดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี จนสามารถปฎิบัติงานได้จริง
-ทักษะความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติหน้าที่การดูแลผู้ป่วย
-มีทักษะความชำนาญในการปฐมพยาบาลได้เป็นอย่างดี
-มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการทำงานในสายอาชีพทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ