guideubon

 

Sunpasit Drive Thru เจาะเลือด-รับยา ไม่ต้องลงจากรถ

Sunpasit-Drive-Thru-01.jpg

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เปิดให้บริการ Sunpasit Drive Thru ณ บริเวณลานจอดรถ ถ.สุริยาตร์ (ข้างบ่อบำบัด) เริ่มวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

เวลาเปิดบริการเจาะเลือด
- วันทำการ 06.00-12.00 น. ณ จุดบริการ Sunpasit Drive Thru
- วัดหยุด 07.00-11.00 น. ที่คลินิกพิเศษ ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ (บริเวณโดมเฉลียง)

เงื่อนไขการให้บริการ
- รับเฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้า
- ใช้สิทธิการรักษาได้เหมือนโรงพยาบาล
- ผลจะออกหลัง 6 ชั่วโมง เป็นต้นไป
- ต้องไม่ใช่การตรวจการแข็งตัวของเลือด (PT, PTT)
- อายุมากกว่า 15 ปี, ไม่มีอาการหอบเหนื่อย หรือแน่นหน้าอก หรือคล้ายจะเป็นลม หรือมีประวัติจะเป็นลม
- การเจาะเลือด มีค่าบริการ 100 บาท (นอกเวลาราชการ)

Sunpasit-Drive-Thru-03.jpg

วิธีแจ้งความประสงค์
1. สแกนนัดด้วยตนเองทาง QR code (Olab)
2. แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อลงนัดในระบบ
- โทร. 045-319200 ต่อ 1228
- โทร. 094-2830707
- Line : ID SPScheckup หรือ Official line
(แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลขบัตร รพ. วัน/เวลาที่ต้เองการนัดเจาะ)
3. หากนัดล่วงหน้านาน ควรยืนยันอีกครั้งก่อนตรวจ 1-7 วัน

วันตรวจ ณ จุดบริการ Drive Thru
เข้าจุด Drive Thru ตามช่วงเวลาที่นัด
จุดที่ 1 ยื่นบัตรนัด ปชช. และบัตรนัดที่มีข้อมูลแล็บหรือใบแล็บ /ชำระค่าบริการ
จุดที่ 2 เจาะเลือด (เลือกได้ทั้งแบบลงรถ/ไม่ลงรถ)
(หากมีเก็บปัสสาวะ ให้วนรถมาที่ห้องน้ำ เก็บส่งไว้ในภาชนะที่เตรียมไว้)
- กลับบ้าน / รอฟังผลตรวจตามวันที่แพทย์นัด

ขั้นตอนการรับยา
1. หลังพบแพทย์ แจ้งเภสัชกร พร้อมยื่นใบสั่งยา ไม่ต้องรอยา
2. กำหนดเวลานัดหมายรับยา/แนะนำเรื่องยา
3. รับยาที่จุด DRIVE THRU