guideubon

 

SUMMER นี้ หนีร้อนมาให้เลือด รับไปเลย เสื้อยืด “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ”

แล้งนี้ไม่ไปไหน ไปให้เลือดกันเถอะ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย เชิญชวน บริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย สำรองเลือดให้ผู้ป่วย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ กับโครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต” ระหว่างวันที่ 11 – 18 เมษายน นี้

ใส่เสื้อลายดอก ออกมาบริจาคโลหิต รับไปเลย เสื้อยืด “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ” เอาไว้ใส่อวดน้ำใจกันในเทศกาลสงกรานต์ 

คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2waeyr2
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/3c4yHRX
ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
คลิก https://bit.ly/2WdB1ws
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์)
คลิก https://bit.ly/3o68TsG
หมายเหตุ ผู้บริจาคโลหิตที่ปรินท์แบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิตมาจากบ้าน จะต้องปรินท์แบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 แนบมาด้วย

summer-หนีร้อนมาให้เลือด-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511