guideubon

 

บ้านศรีวนาไล บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ฟรี!!

บ้านศรีวนาไล-อุบล-นวดแผนไทย-01.jpg

ศุนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี องค์กรเพื่อคนพิการ มุ่งสร้างคุณภาพคน คุณภาพงาน เปิดให้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ฟรี!! ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ

สอบถามเพิ่มเติม หรือจองคิวล่วงหน้า โทร.045-953197, 064-0923499

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511