guideubon

 

บ้านศรีวนาไล บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ฟรี!!

บ้านศรีวนาไล-อุบล-นวดแผนไทย-01.jpg

ศุนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี องค์กรเพื่อคนพิการ มุ่งสร้างคุณภาพคน คุณภาพงาน เปิดให้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ฟรี!! ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ

สอบถามเพิ่มเติม หรือจองคิวล่วงหน้า โทร.045-953197, 064-0923499