guideubon

 

เชิญนักลงทุนผู้สนใจ ร่วมงาน Spark Pitching Day #1

สตาร์ทอัพ-อุบล-01.jpg

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน กิจกรรมลงทุนในสตาร์ทอัพ ครั้งที่ 1 (1st Spark Pitching Day) วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.30 - 19.00 น. ณ โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี

ขอเชิญนักธุรกิจ และนักลงทุน ร่วมรับฟังและลงทุนกับสตาร์ทอัพ ศักยภาพสูงที่ต้องการทุนเพื่อขยายกิจการ พบกับ สตาร์ทอัพกว่า 10 ราย ที่พัฒนาโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะมานำเสนอแผนธุรกิจ และแผนการขยายกิจการ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 092-9658245