guideubon

 

การสอบแข่งขันวัดความรู้วิชาสังคมศึกษา Social Test 2021

BM-Social-Test-2021-01.jpg

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ป.6-ม.6 ที่มีใจรักวิชาสังคมศึกษา เข้าร่วมการสอบแข่งขันวัดความรู้วิชาสังคมศึกษา (Social Test 2021) ในรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 (ค่าสมัครสอบ รายบุคคล 70 บาท]

สอบคัดเลือก ในรูปแบบ Online วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564
- ประกาศผลสอบรอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 
- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอันดับที่ 1-20 ในแต่ละระดับชั้น ต้องเข้าสอบในรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

สอบรอบชิงชนะเลิศ ในรูปแบบ On Site วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565
ประกาศผลสอบรอบชิงชนะเลิศ วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

*สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน

ช่องทางการรับสมัคร!!!
- http://benchama.ac.th
- สมัครด้วยตนเองได้ที่ห้อง 411, 414, 415 (ในวันและเวลาราชการ]
- สมัครสแกนเลย!

BM-Social-Test-2021-03.jpg

*นักเรียนสามารถสมัครสอบได้หลายระดับ โดยเวลาสอบต้องไม่ตรงกัน ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าในระดับชั้นที่ตนเองศึกษาอยู่*

ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท!!
- รางวัลที่ 1 รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลที่ 2 รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลที่ 3 รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ช่องทางการชำระเงิน
ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 679-4-60766-2
ชื่อบัญชี นายประชา การินทร์ และนางประภาศรี วิเวก
*โอนแล้วแจ้งหลักฐานการชำระเงินที่เว็บไซต์โรงเรียน ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่...
081-070-2271 [ว่าที่ร.ต.ประชา การินทร์]
084-833-4156 (นางประภาศรี วิเวก)
084-005-4863 (นางสาวเฉลิมขวัญ ศรีหาสาร)