guideubon

 

อายุ 18+ รับวัคซีนโควิด-19 ได้ที่เซ็นทรัลอุบลฯ วันที่ 9 ต.ค.64 นี้

sinovac-central-ubon-02.jpg

หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และเซ็นทรัล อุบลราชธานี ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เข้ารับวัคซีนป้องกัน COVID-19 (SINOVAC เข็มที่ 1) วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. บริเวณชั้น G ฝั่งท็อปส์ มาร์เก็ต

ติดต่อขอรับบัตรคิว ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี