guideubon

 

สถานทูตสหรัฐฯ เปิดโครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEAYLP

SEAYLP-01.jpg

โครงการ SEAYLP กำลังมองหานักเรียนระดับมัธยมที่มีความกระตือรือร้น อายุตั้งแต่ 15-17 ปี ภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนาน 25 วัน ในสหรัฐอเมริกา ช่วงเดือนเมษายน ปี 2560 ผู้ได้รับคัดเลือกจะเข้าร่วมโครงการพร้อมๆกับนักเรียนจากชาติสมาชิกอาเซียนอื่นๆ เพื่อร่วมสำรวจความท้าทายที่อาเซียนและสหรัฐฯ กำลังเผชิญร่วมกัน รวมทั้งจะได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำอีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมจดหมายรับรอง 2 ฉบับ ทางอีเมล์ BangkokPD@state.gov ภายในวันที่ 30 ธันวาคมนี้
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
ภาษาไทย: https://goo.gl/5HRY9C
English : http://go.usa.gov/x8nQq

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง และการทำกิจกรรมภาคประชาชนในหมู่เยาวชนที่จะเป็นผู้นำของเราในอนาคต โครงการจะให้โอกาสในทางปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้หลักการประชาธิปไตยและประชาสังคมในสหรัฐฯ และได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในเวลาเดียวกัน

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมชุมชนต่างๆ ในสหรัฐฯ โดยโครงการจะมุ่งเน้นกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ ประสบการณ์จากการปฏิบัติ และกิจกรรมภาคปฏิบัติอื่นๆ ที่จะช่วยให้ผู้ร่วมโครงการได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานของประชาสังคม การให้บริการชุมชน การแก้ไขข้อขัดแย้งและการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ นอกจากนี้ โครงการจะมีกิจกรรมที่จะจัดตามโรงเรียน เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้พบปะกับเพื่อนๆ นักเรียนชาวอเมริกัน ได้สัมผัสบรรยากาศในโรงเรียนอเมริกัน และร่วมเรียนในห้องเรียนในบางวิชา รวมทั้งจะได้ทำกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและสันทนาการด้วย ในช่วงของการแลกเปลี่ยนนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันเป็นส่วนใหญ่