guideubon

 

พิธีบวงสรวง ศาลหลักเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2559

บวงสรวง-ศาลหลักเมือง-อุบล-01.jpg

โดยปกติ จังหวัดอุบลราชธานีจะจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ทุกวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 7 ของทุกปี (ตามประเพณีฮีตสิบสอง ถือว่าเดือน 7 เป็นเดือนทำบุญซำฮะ หรือบุญบูชาบรรพบุรุษ) สำหรับปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559

บวงสรวง-ศาลหลักเมือง-อุบล-07.jpg

ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ทิศใต้ของทุ่งศรีเมือง และทางด้านทิศเหนือของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี (เดิมเป็นศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) สร้างเมือง พ.ศ. 2515 ในสมัย พลตำรวจตรีวิเชียร ศรีมันตร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กรมศิลปกรได้ออกแบบเสาหลักเมืองเป็นยอดบัวตูม โดยใช้ไม้ราชพฤกษ์ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2515 โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พระวัดศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี

บวงสรวง-ศาลหลักเมือง-อุบล-08.jpg

นายเดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คนต่อมา ได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุฎมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2519 

บวงสรวง-ศาลหลักเมือง-อุบล-05.jpg

ไกด์อุบล เคยได้ฟังจากคุณพ่อสุวิชช  คูณผล ปราชญ์เมืองอุบลฯ ว่า เมื่อมีการก่อสร้างศาลหลักเมือง จะต้องมีการประกอบพิธีอัญเชิญเทวดาเข้าสิ่งสถิตในหลักเมืองเป็นพิธีสำคัญ ในปี พ.ศ.2531 เรือตรีดนัย เกตุศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบราชธานี ร่วมกับนายประจวบ ศรีธัญรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองอุบลราชธานี และนายบำเพ็ญ ณ อุบล อดีตอัยการขั้นฎีกาเขต 4 ขอนแก่น ในสมัยนั้น พร้อมกับหลักชัยไม้เท้าผู้เฒ่าผู้แก่ ชาวบ้านชาวเมืองอุบลฯ ทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกัน จัดขบวนแห่อัญเชิญวิญญาณ “ เสด็จเจ้าหอคำ ” ญาติผู้ใหญ่ชั้นสูงหรือตาทวดของเจ้าคำผง เข้าสิงสถิตหลักเมืองอุบล เมื่อเดือนกรกฎาคม 2531  และหลังจากนั้น เมื่อมีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จะมีคนทรงของมเหสักข์หลักเมืองจังหวัดต่างๆ มาร่วมพิธีมากมาย 

บวงสรวง-ศาลหลักเมือง-อุบล-06.jpg

ปี พ.ศ.2559 นี้ ประเพณีฮีตสิบสอง "บุญซำฮะ" หรือบุญบูชาบรรพบุรุษ ซึ่งหมายถึง ดวงวิญญาณ “ เสด็จเจ้าหอคำ ” ญาติผู้ใหญ่ชั้นสูงหรือตาทวดของเจ้าคำผง ที่ทำพิธีอัญเชิญเข้าสิงสถิตหลักเมืองอุบล ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 ขอเชิญชาวอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ตามกำหนดการดังนี้

เวลา 06.00 น. - คณะกรรมการจัดงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ทรงเจ้า และพ่อค้าประชาชนพร้อมกัน ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 06.30 น. - นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานีและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณประกอบพิธี / พระเถระ 9 รูป เดินทางมาถึงบริเวณประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา

เวลา 06.50 น. - ประธานในพิธี (ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี) เดินทางมาถึงศาลหลักเมืองฯ

เวลา 07.00 น. - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พิธีกรนำไหว้พระอาราธนาศีล / รับศีล / พิธีกรอาราธนาพระปริตร
- ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติร่วมทำบุญตักบาตร

เวลา 08.09 น. - ประธานในพิธีเข้าไปภายในศาลหลักเมืองประกอบพิธีผูกผ้าสามสี และคล้องพวงมาลัยเสร็จแล้วออกมาบริเวณที่จัดตั้งเครื่องสังเวย
- พราหมณ์เชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนชัยคู่ / พราหมณ์สวดอัญเชิญเทพ เทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ / พราหมณ์เชิญประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จุดธูป เทียนบูชาเครื่องสังเวย / พราหมณ์เชิญประธานในพิธี จุดเทียนบายศรี / พราหมณ์ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ และบวงสรวง
- พิณ แคน และปี่พาทย์ บรรเลง
- ผู้ทรงเจ้ารำบวงสรวง

เวลา 10.00 น. - ปู่ตาแผ่นดิน รำเบิกส่งกระทงเบิกบ้านเบิกเมืองเมื่อถึงเวลาอันสมควรเบิกออก
- เสร็จพิธี