guideubon

 

เสน่ห์ฮักวาริน หนังสั้นรักโรแมนติก วิถีชีวิตลุ่มน้ำมูล

เสน่ห์ฮักวาริน-อุบล-01.jpg

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ขอเชิญชาวอุบลราชธานีชมภาพยนตร์ "เสน่ห์ฮักวาริน" (หนังสั้น 35 นาที) รอบปฐมทัศน์ ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบลราชธานี วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. พบกับการแสดงศิลปะบันเทิงหน้าโรงฉาย, การสัมภาษณ์นักแสดงนำ-ผู้อำนวยการสร้าง-ผู้กำกับ และเวลา 17.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ประธานพิธี กล่าวเปิดรอบปฐมทัศน์ 

ภาพยนตร์ "เสน่ห์ฮักวาริน" อำนวยการสร้างโดย นายอำเภอวารินชำราบ ท่านฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ที่ปรึกษาโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ เป็นหนังสั้น ความยาว 35 นาที จัดสร้างขึ้นตามแนวคิด "สุข สงบ ร่มเย็น ความรัก ความสามัคคี ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภาพลักษณ์ของเมืองวารินชำราบ" เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือในการดำเนินการจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในอำเภอวารินชำราบ

ผู้สนใจชม "เสน่ห์ฮักวาริน" ติดต่อขอบัตรชมฟรี!! ได้ ณ ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ (ติดต่อประชาสัมพันธ์ที่ว่าการอำเภอ) จังหวัดอุบลราชธานี

เสน่ห์ฮักวาริน-อุบล-02.jpg